Osnovano preduzeće "Aerodrom Trebinje"

Usev koji koristi aeroponsku metodu oslanja se na maglu i vazduh, a ne na tlo.