Alta banka, Dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Naziv kredita :

Dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita : Od 15.000 Do 1.200.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 12.01%
Kamata (NKS za Klijente): 10.99%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 37 - 72 meseci
Naknada obrade kredita: 1.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Alta banka