API Bank a.d. Beograd, Kratkoročni gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Naziv kredita :

Kratkoročni gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita : Od 100.000 Do 450.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente):
Kamata (NKS za Klijente):
Kamata (EKS): Od 8.52%
Kamata (NKS): 7.90%
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 0 - 12 meseci
Naknada obrade kredita: 1.50 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 0 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - API Bank a.d. Beograd