Banca Intesa, Laki keš u dinarima

Naziv kredita :

Laki keš u dinarima

Iznos kredita : Od 20.000 Do 50.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 15.50%
Kamata (NKS za Klijente): 9.95%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 12 meseci
Naknada obrade kredita: 2.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Banca Intesa