Banca Intesa, Laki keš u dinarima

Naziv kredita :

Laki keš u dinarima

Iznos kredita : Od 20.000 Do 120.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente):
Kamata (NKS za Klijente):
Kamata (EKS): Od 24.46%
Kamata (NKS): 12.50%
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 12 meseci
Naknada obrade kredita: 2.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Banca Intesa