Credit Agricole Srbija, Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku

Naziv kredita :

Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku

Iznos kredita : Od 50.000 Do 2.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente):
Kamata (NKS za Klijente):
Kamata (EKS): Od 20.56%
Kamata (NKS): 3M BELIBOR+16.08%
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 71 meseci
Naknada obrade kredita: 2.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Credit Agricole Srbija