Halkbank AD Beograd, Gotovinski i krediti za finansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Naziv kredita :

Gotovinski i krediti za finansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita : Od 100.000 Do 2.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente):
Kamata (NKS za Klijente):
Kamata (EKS): Od 12.80%
Kamata (NKS): 11.95%
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 12 - 71 meseci
Naknada obrade kredita: 0.95 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Halkbank AD Beograd