Direktna Banka AD Kragujevac, Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom

Naziv kredita :

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom

Iznos kredita : Od 5.000 Do 4.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente):
Kamata (NKS za Klijente):
Kamata (EKS): Od 14.56%
Kamata (NKS): 13.65%
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 37 - 71 meseci
Naknada obrade kredita: 2.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Direktna Banka AD Kragujevac