Komercijalna banka, Online dinarski gotovinski kredit

Naziv kredita :

Online dinarski gotovinski kredit

Iznos kredita : Do 600.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 7.80%
Kamata (NKS za Klijente): 7.49%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 36 meseci
Naknada obrade kredita: 1.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Komercijalna banka