Komercijalna banka, Dinarski gotovinski krediti i krediti za refinansiranje sa osiguranjem života za penzionere

Naziv kredita :

Dinarski gotovinski krediti i krediti za refinansiranje sa osiguranjem života za penzionere

Iznos kredita : Do 1.200.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 14.92%
Kamata (NKS za Klijente): 13.95%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 36 meseci
Naknada obrade kredita: -
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Komercijalna banka