Komercijalna banka, Dinarski gotovinski krediti

Naziv kredita :

Dinarski gotovinski krediti

Iznos kredita : Do 2.500.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 10.45%
Kamata (NKS za Klijente): 9.95%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 0 - 60 meseci
Naknada obrade kredita: 2.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Komercijalna banka