NLB banka, Gotovinski dinarski kredit - fiksna kamatna stopa

Naziv kredita :

Gotovinski dinarski kredit - fiksna kamatna stopa

Iznos kredita : Od 100.000 Do 3.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 10.98%
Kamata (NKS za Klijente): 10.95%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 13 - 83 meseci
Naknada obrade kredita: 1.50 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - NLB banka