NLB Komercijalna banka, Dinarski gotovinski kredit i kredit za refinansiranje sa osiguranjem života za penzionere

Naziv kredita :

Dinarski gotovinski kredit i kredit za refinansiranje sa osiguranjem života za penzionere

Iznos kredita : Do 2.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 17.19%
Kamata (NKS za Klijente): 15.95%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 0 - 71 meseci
Naknada obrade kredita: -
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - NLB Komercijalna banka