RBA Banka, Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u banku

Naziv kredita :

Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u banku

Iznos kredita : Od 50.000 Do 1.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 20.95%
Kamata (NKS za Klijente): 9.45%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće:
Depozit:
Rok otplate: 6 - 12 meseci
Naknada obrade kredita: 1.50 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - RBA Banka