Da li bi industrijska konoplja mogla da postane novi izvor energije?

Objavljeno: 2023-05-26 15:45:00

Obnovljivi izvori energije i cirkularna ekonomija odavno su u žiži evropske i svetske javnosti, a poskupljenje energenata i ekonomska kriza koja zahvata čitavu planetu oživeli su priču o jednom zaboravljenom izvoru energije – industrijskoj konoplji, koja je prema rečima stručnjaka bezrazložno stigmatizovana


Upravo jedan takav projekat, koji se bavi istraživanjem i razvojem proizvodnje industrijske konoplje u Srbiji, našao se među finalistima ovogodišnjeg, šestog po redu ciklusa Generator ZERO konkursa OTP banke koji traga za inovativnim rešenjima koja doprinose smanjenju karbonskog otiska i rastu zelene ekonomije.

Projekat koji bi mogao da oporavi energetski sistem Srbije

Reč je o proizvodnji ekološko – energetskog peleta od stabljike industrijske konoplje, projektu koji bi mogao da oporavi energetski sistem Srbije te da po veoma prihvatljivim cenama zadovolji i potrebe stanovništva za ekološkom i visoko – energetski efikasnom sirovinom za grejanje uz mnoštvo nusproizvoda koji se mogu dobiti eksploatacijom pomenute biljke.

Kako za „Blic“ objašnjava Hadži Zoran Jovanović, koordinator HEMP grupe za razvoj i istraživanja vezana za industrijsku konoplju u Srbiji, od nje se sada samo prerađuje cvet i seme, a to nije dovoljno za kompletnu isplativost sejanja industrijske konoplje. Od cveta i semena se može proizvesti dvadesetak proizvoda dok se od stabljike može proizvesti više od 70.000 proizvoda.

– Srbija je polovinom prošlog veka u tadašnjoj Jugoslaviji bila najveći izvoznik konoplje u Evropi, a među prva tri, četiri u svetu. Interesantno je da se u Srbiji nikada nisu od biomase stabljike industrijske konoplje proizvodili energetski peleti, a u Evropi se to odavno čini. Ideja je da realizacijom ovog projekta revitalizujemo ruralna područja jer je biznis sa industrijskom konopljom visoko profitabilan uz mnoštvo benefita. Naime, prihod je veći i do pet puta od prihoda proizvodnje kukuruza.

Pored toga, realizacijom ovog projekta rekultivisaćemo naše poljoprivredno zemljište od pesticida, herbicida, teških metala jer jedino konoplja može da očisti njive te se i preporučuje za sadnju povremeno kako bi se „odmorilo“ zemljište i potom dalo još bolje prinose – kaže Jovanović.