Kolika je prosečna, a kolika medijalna plata u martu?

Objavljeno: 2023-05-25 15:15:00

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5 odsto


Prosečna zarada koja je tokom marta isplaćena u Srbijiiznosila je 85.485 dinara,dok je bruto iznos zarade koji uključuje porez i doprinose, iznosio 117.669 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

Bruto i neto zarade u prvom kvartalu ove godine nominalno su veće za 15,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali su realno manje za 0,4 odsto.