Korona menja fokus biznisa, akcenat prelazi na čoveka

Objavljeno: 2021-01-13 14:55:00

Zbog pandemije koronavirusa, 61 odsto rukovodilaca u kompanijama sada se koncentriše na transformaciju poslovanja, što je dvostruko više nego u periodu pre pandemije, pokazuje istraživanje Dilojta

Zbog do sada nezapamćenih poremećaja koje je izazvala pandemija koronavirusa , kompanije uvode radikalno nove načine rada i poslovanja, što u fokus stavlja pitanja u oblasti ljudskih resursa. Rukovodioci su fokusirani na restrukturiranje poslovanja kroz optimizaciju ljudskih resursa i osmišljavanje rada koje se bazira na snagama i prednostima zaposlenih.

Kompanije menjaju svoje strategije: više ne razvijaju planove za poznate scenarije, već pripremaju strategije u čijem su fokusu ljudi, a koje kompanijama omogućuju bolje prilagođavanje trenutnim okolnostima.

U istraživanju je učestvovalo više od 3.600 rukovodilaca u 96 zemalja, a Dilojtov izveštaj o globalnim trendovima u oblasti ljudskih resursa za 2021. godinu obuhvatio je odgovore više od 1.200 rukovodilaca i članova upravnih odbora i drugih rukovodećih funkcija.

Izveštaj pokazuje da su ljudski resursi u centru pažnje rukovodilaca u promenama stavova o spremnosti organizacije a 17 odsto rukovodilaca reklo je da će se njihove kompanije u budućnosti fokusirati na pripremu planova za neizvesne događaje sa velikim posledicama, u odnosu na samo šest odsto koji su dali isti odgovor pre pandemije.

Skoro polovina (47 odsto) rukovodilaca kažu da njihove kompanije nameravaju da se usredsrede na više scenarija, što je značajan porast u odnosu na 23 odsto u periodu pre pandemije.

Da bi se efektivno suočili sa nekoliko mogućih budućih scenarija i neizvesnih događaja, sagledavanje pitanja zaposlenih u realnom vremenu postaje sve važnije.

Međutim, najvažniji faktor u pripremi te spremnosti jeste oslobađanje potencijala zaposlenih fokusiranjem na njihove veštine i sposobnosti.