Proizvodnja kraft piva opala 90% zbog pandemije

Objavljeno: 2021-01-13 13:55:00

I pored isplativosti i dobrog poslovanja prethodnih godina, pandemija je snažno pogodila proizvođače piva u Srbiji, posebno male pivare

„Prema našim procenama male zanatske pivare doživele su pad između 80 i 90 odsto, jer nije bilo najveće prodaje kroz ugostiteljstvo i festivale koji su prošle godine izostali. Po mojim saznanjima do sada je zatvoreno oko 5-6 malih zanatskih pivara, ali tek će u predstojećem periodu krenuti zatvaranja u velikom broju, jer naš segment je statistički nemoguće videti odvojeno, jer je svo pivarstvo zajedno, a u praksi nije isto, ni slično“, kaže za Biznis.rs predsednik Udruženja malih nezavisnih pivara Srbije Dejan Smiljanić.

Male zanatske pivare u Srbiji koje su preživele prošlu godinu sve teže posluju i očekuju pomoć države kako bi nastavile da rade.

„Naše poslovanje je izuzetno ugroženo, ako država brzo ne odreaguje i ne shvati našu situaciju bojim se da će većina proizvođača biti prinuđena da zatvori proizvodnju. Naš segment nije obuhvaćen nijednim vidom pomoći, a prodaja je tragično mala“, navodi Smiljanić.