Registar "Ne zovi" trebalo bi da bude spreman najkasnije do septembra

Objavljeno: 2023-01-25 15:45:00

Jedna od najvažnijih izmena koju je doneo novi Zakon o zaštiti potrošača , a koji je usvojen pre godinu dana je uvođenje registra „Ne zovi” koji je usmeren protiv nasrtljivih trgovaca. Vest da će potrošače ubuduće zakon štititi od prodavaca koji su robu promovisali i prodavali preko telefona izazvala je posebnu pažnju, međutim ovaj sistem još nije uspostavljen


Da podsetimo, zakon, zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka građana, jer je do sada bilo velikih problema s telemarketingom i uznemiravanjem kupaca. Svi građani koji ne žele da dobijaju ovakve pozive moći će da popune obrazac kod operatera mobilne ili fiksne telefonije i prijave se u registar „Ne zovi”. Brojevi bi onda trebalo da budu prosleđeni Ratelu, koji će na svom sajtu objavljivati listu telefonskih brojeva vlasnika koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke u registru rizikovaće plaćanje kazne.

Kako za Politiku objašnjava Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine za potrošače međuresorna radna grupa je izradila nacrt ovog akta, međutim zbog složenog tehničkog aspekta funkcionisanja ovog registra, on još uvek nije donet.

– Predviđeno je da se, kada se za to steknu tehnički uslovi (RATEL završi poslove vezane za izradu softvera i povezivanje sa operatorima elektronskih komunikacija), odmah krene u punu primenu ovog registra. Krajnji rok za implementaciju registra je septembar 2023. godine, kaže Rakić.