Porez na imovinu će biti veći zbog ove tri stavke

Objavljeno: 2021-11-25 14:35:00

Ostalo je još nekoliko dana do 30. novembra kada bi opštine trebalo da objave svoje odluke o tome da li i za koliko povećavaju porez na imovinu


Pojedine lokalne samouprave već računaju na tu stavku, jer su porasle cene nekretnina, piše Telegraf Biznis.

Koliko će taj namet biti uvećan za sada je neizvesno jer lokalne samouprave još uvek nisu usvojile odluke o prosečnoj ceni kvadrata. Nekome će porez biti uvećan za par procenata, a nekome čak i smanjen. Zavisi u kojoj ste od zona.

Način i elemente za utvrđivanje poreza na imovinu propisan je Zakonom o porezima na imovinu. Odluku o prosečnim cenama nepokretnosti za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i opštim aktom JLS.

Dalje, prosečne cene po zonama utvrđuju se na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosti iz ugovora o kupoprodajama.

- Ugovori se sada sistemski dostavljaju poreskim organima odmah nakon overe kod notara. Takođe, podatke o cenama u prometu lokalna poreska administracija može da pribavlja iz svih raspoloživih izvora. Cene nepokretnosti na tržištu diktiraju i visinu poreskih osnovica. Treba ipak naglasiti da se za potrebe poreza na imovinu koriste prosečne cene iz prometa - objašnjava za Telegraf Biznis Jelena Holcinger, viša ekspertkinja za javne finansije i poreze na švajcarskom programu "Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana".

Ona navodi primer da i prodaja nepokretnosti od 1.200 evra po metru kvadratnom i ona od 2.500 evra po kvadratu u istoj zoni će se evidentirati i uprosečiti za dobijanje prosečne cene za porez na imovinu.

- Tek nakon prikupljenih raspoloživih podataka iz prometa nepokretnosti mogu se utvrditi prosečne cene koje će se koristiti pri utvrđivanju poreza na imovinu za sledeću godinu - navodi ona.

U skladu sa kretanjima cena dolazi i do povećanja ili smanjenja prosečnih cena, pa pojedini obveznici imaju povećanje, a drugi smanjenje obaveze poreza na imovinu za 2021. u odnosu na 2020. godinu.

Otuda slučajevi da su građanima pojedinih opština stigli umanjeni računi, ali se javljaju i paradoksalni primeri, koji se obično stavljaju pod izuzetke, odnosno, kasnije se rešavaju na druge načine.

Tako je na primer, ako postoji jedna mala opština sa malim prometom na tržištu nekretnina, a proda se jedna vila za visoku cenu, ta transakcija može uticati na bilans cele opštine.