Šta sve pokriva osiguranje stana?

Objavljeno: 2023-03-26 16:00:00

Naknada štete zavisi od procenjene štete i sume osiguranja, ali ne može da bude veća od građevinske vrednosti objekta

Iako su nekretnine često najvrednija imovina koju ljudi poseduju, njihovo osiguranje nije uvek u vrhu liste prioriteta. Ipak, oni koji na ovaj način štite svoju imovinu, najčešće se odlučuju za osnovnu polisu osiguranja, koja štiti od požara, udara groma, grada, oluje, poplave, požara, izliva vode iz instalacije, provalne krađe i razbojništva.

U zavisnosti od društva do društva i od odabranog paketa, polisom možemo pokriti i lom stakala. To je u svetu jedna od najprodavanijih polisa, dok je kod nas kupuje oko 10% vlasnika nekretnina, mada u Udruženju osiguravača Srbije kažu da raste interesovanje i za ove polise.

Osiguravajuća društva uz imovinske rizike nude i dopunska osiguranja, između ostalog i polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima, kojom štitimo komšiju ukoliko u našem stanu dođe do poplave ili druge nepredviđene okolnosti.

Šta se sve može osigurati od imovinskih rizika?

Pre svega to su stanovi i kuće, nastanjeni ili nenastanjeni, garaže, pomoćni objekti, stvari u njima, dragocenosti, novac, kao i predmeti posebne umetničke vrednosti.

U UOS za naš portal objašnjavaju da cena polise zavisi od rizika od kojih želimo da zaštitimo imovinu, tj. domaćinstvo, broja i strukture predmeta osiguranja, kao i od građevinske vrednosti objekta.

Osnovna polisa osiguranja može se kupiti već za oko 100-120 dinara po kvadratu na godišnjem nivou. Dakle, cena polise nije opravdanje za mali broj osiguranih, jer stan od 50 kvadrata može da se osigura za oko 50 evra godišnje, uz mogućnost plaćanja na rate.

Drugim rečima, u zavisnosti od odabranog paketa, cena osiguranja stana iznosi 12 do 15 dinara dnevno.