Uslovi korišćenja

Korišćenje web sajta www.keskredit.rs, njegovih sadržaja i povezanih web stranica podleže Uslovima koršćenja između vas i kompanije Dubes d.o.o. sa sedištem u ul. Nehruova 75, Beograd, Srbija.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo vlasništvo sajta i njegovih ugovornih partnera i mogu se koristiti isključivo u privatne i nekomercijalne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja odnosno obaveznog navođenja izvora informacija.

Sadržaj web sajta predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada websajtu ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Web sajtu, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u posedu portala ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje uslova korišćenja podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl. Glasnik RS br. 104/09, 99/11)


Politika privatnosti

Delovi našeg sajta koriste Cookies ("kolačiće"). Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. Lični podaci u ovom slučaju mogu biti sačuvani u navedenim fajlovima. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.


Zaštita privatnosti

Sajt štiti privatnost posetilaca u skladu sa sopstvenim mogućnostima.

Svi podaci koje korisnik podeli sa sajtom neće se prosleđivati trećoj strani, osim ako nije drugačije utvrđeno pravilima ili uz saglasnost korisnika.

Sajt može u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na Internet) ili podatke unesene u postupku registracije. Sajt se obavezuje da lične podatke poput imena i prezimena i email adrese neće obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez korisnikovog dopuštenja, osim demografskih podataka korisnika, ali ne odajući pritom lične podatke. Podaci, izuzimajući lične podatke, mogu biti korišćeni u cilju anonimne statističke obrade podataka.

Sajt se obavezuje da će, u skladu s propisima koji su na snazi, čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja uslova korišćenje ili nezakonitih radnji korisnika.


Zaštita ličnih podataka

Sajt www.keskredit.rs podatke svojih korisnika prikuplja i obrađuje shodno njihovim potrebama i zahtevima, a u skladu sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti.

Lični podaci koji su dobijeni putem našeg sajta sa svrhom pribavljanja najpovoljnije ponude od strane finansijskih institucija, upotrebljavaju se isključivo za pomenutu potrebu. Popunjavanjem polja u formularu za slanje upita od strane korisnika, ustupaju se lični podaci i daje se saglasnost za prikupljanje i dalju obradu istih.

Zbirka podataka o korisnicima je registrovana u centralnom registru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Sve podatke koje dobijamo popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive i dostupni su samo licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi podaci se ne prosleđuju trećim licima na način koji nije definisan uslovima korišćenja.

Direktnim upitom korisnik daje saglasnost da se podaci koje je upisao u formu mogu proslediti izabranoj kompaniji i neće biti prosleđivani drugim kompanijama bez saglasnosti korisnika.